Wegwerkzaamheden Langstraat

Op woensdagavond 25 januari is er door de gemeente een bewonersavond georganiseerd over de vernieuwing van het wegdek van de Langstraat. De reden was dat er naar aanleiding van de eerste aankondiging van werkzaamheden door Structon veel vragen waren over het hoe en waarom van de werkzaamheden.

Veel van die vragen zijn inmiddels beantwoord:

  • De vernieuwing van het wegdek betreft zowel de bovendijk en de onderberm, tussen de komborden aan weerszijden.
  • De kabelsleuf van klinkers (bovendijks t.h.v. 8 t/m 52, onderdijks t.h.v. 7 t/m 47) krijgt een vaste breedte.
  • De reden dat gekozen wordt voor een klinkersleuf, is dat deze voor toekomstige werkzaamheden makkelijker opnieuw te openen is.
  • Gekozen is voor zwart om aan te sluiten bij de kleur van het asfalt.
  • Kabelbedrijven en leidingbeheerders betalen mee aan het herstel van het asfalt
  • De bestaande bestrating van de ‘punaise’ op de kruising Langstraat-Beatrixstraat zal worden gehandhaafd, maar de verhoging die voor onnodige extra trillingen zorgt, wordt verwijderd.

De belangenvereniging heeft gevraagd om – als voorbereidende actie van bewoners nodig is (bijv. het vrijmaken van het werkvlak), hierover tijdig te communiceren, en hiervoor ook voldoende tijd in de planning op te nemen. Daarnaast hebben wij erop gewezen dat bij de werkzaamheden het trillingsniveau tot een minimum moet worden beperkt, in verband met de kwetsbaarheid van het niet-onderheide vastgoed.

Tijdens en na de bewonersavond zijn er bij de gemeente vragen binnengekomen over de mogelijkheid om bij dit project gelijk ook te kijken naar de overige inrichting van de straat. De gemeente stelt de betrokkenheid van de bewoners op prijs en wil graag met hen kijken wat de mogelijkheden zijn. Ook verkeerskundige Ron Loontjens kan hierbij adviseren. Zie ook het artikel over het nieuwe verkeersbesluit en het verkeers- en mobiliteitsplan (voorheen circulatieplan) hier.

Nadere informatie hierover volgt.