Ooit is in De Langstraat een Speeltuinvereniging opgericht. In 1987 bleek dat hiervan nog wel een bankrekening bestond, maar er was al lang geen bestuur of ledenlijst meer. De statuten van de Speeltuinvereniging werden geraadpleegd bij de notaris. In de statuten was opgenomen dat bij ontbinding alle eventueel nog aanwezige geldmiddelen ten goede moesten komen aan de inwoners van Langstraat. Hierop zijn de gelden van de Speeltuinvereniging door de notaris overgemaakt aan de Belangenvereniging. Hiermee werd de vereniging wel verantwoordelijk voor het voortbestaan van de speeltuin en het trapveldje.

In verband met de gewijzigde wetgeving en strengere keuringseisen zijn de oude speeltuigen die door de Langstratenaren zelf waren gemaakt in de loop van de tijd vervangen door nieuwe materialen. Inmiddels ligt de verantwoordelijkheid van de speeltuin en het naastgelegen voetbalveldje niet meer bij de Belangenvereniging, maar bij de gemeente.

Speeltuin en trapveldje mogen altijd ook gebruikt worden door huurders van De Keet, maar vallen niet onder de verhuur. Derden hebben altijd toegang.

Wie ook de formele eigenaar is: deze faciliteiten dragen bij aan het kindvriendelijke karakter van Langstraat.