In december 1899 nemen ‘enkele ingezetenen’ het initiatief in hun eigen dorp godsdienstoefeningen (kerkdiensten) te gaan houden. Dit omdat de afstanden tussen Den Bommel, Ooltgensplaat en Oude-Tonge te groot zijn voor de inwoners die zich te voet moeten verplaatsen. De allerlaatste maand van de 19de eeuw wordt daarom aangeduid als het geboorte-uur van de Evangelisatie in Langstraat, één van de twee buurtschappen van de gemeente Oostflakkee.

Op 10 januari van het jaar 1900 wordt de eerste ‘samenkomst van heilbegerigen’ in Langstraat gehouden. Deze dienst wordt geleid door de heer Wielhouwer in een huisje aan de dijk. Het is daar erg behelpen; als preekgestoelte doet dienst een afgehouwen boomstam. Er zijn enkele banken ‘maar voorts brachten zij die opkwamen zelf stoelen mede’. Door de toenemende belangstelling ziet men zich genoodzaakt een gaanderij te bouwen, dit doet men door de zolder wat te laten zakken.

In maart 1903 wordt een vergunning aangevraagd voor de bouw van een eigen kerkje. De vergunning wordt verleend en al op 1 mei kan de eerste steen gelegd worden door de 10-jarige Cor Maris Azn. uit Den Bommel (een kind van de inmiddels opgerichte zondagschool). Dit gebeurde, onder het uitspreken van de woorden “O, Heere, dat Uwe ogen dag en nacht open zijn over dit huis en deze plaats,” met de zinspreuk: “Soli Deo Gloria”, wat betekent: “God alleen de eer.” Dan volgt er een blijde dag, want op zondag 21 juni wordt deze kerk in gebruik genomen door dhr. Wielhouwer waarbij deze een feestrede uitspreekt die, samen met de toespraken van die dag, ook in druk is gegeven, onder de naam: “Het juichende volk Israëls”.

De eerste dag in juli van het jaar 1906 valt op een zondag. Op deze dag preekt dhr. Wielhouwer zijn afscheid in Langstraat en in Ooltgensplaat. Hij vertrekt naar Paterson in Amerika waar hij zich in 1918 aansluit bij de gereformeerde gemeenten.

Te Zuidland is de evangelist P.M. Hack werkzaam. Deze wordt geroepen naar Langstraat om daar te komen arbeiden. In de tijd dat hij hier staat komt ook de ‘pastorie’ klaar. Als kerkgebouw moet hij genoegen nemen met het door dhr. Wielhouwer gestichte evangelisatielokaal. Op zondag 19 december 1920 neemt hij afscheid van onze gemeente en vertrekt naar Vriezenveen.

Uit Nieuw-Lekkerland/ Kinderdijk komt in 1921 dhr. Vetter naar Langstraat als opvolger van dhr. Hack. Een jaar later wordt de eerste steen gelegd van het huidige kerkgebouw en enkele maanden later wordt dit in gebruik genomen. In 1930 wordt de huidige pastorie gebouwd, die bewoond gaat worden door dhr. Vetter. Tijdens de oorlog, in 1944, evacueert de familie Vetter naar Middelharnis. In de zomer van 1945 neemt dhr. Vetter afscheid van deze gemeente.

Enkele maanden later, op 5 december 1945, wordt dhr. Neijenhuis aan de gemeente hier ter plaatse verbonden. Dhr. Neijenhuis is een zeer actief persoon; hij richt onder andere de mannen- en vrouwenvereniging op. Ook de ramp van 1953 ondervinden hij en zijn gezin aan den lijve. Dhr. Neijenhuis heeft nadien ook veel zijn geëvacueerde gemeenteleden bezocht. Onder zijn leiding wordt in 1958 de consistoriekamer verbouwd. Het benodigde geld hiervoor wordt bijeengebracht door middel van een vrijwilligersactie, genaamd “De slag om Langstraat”. In 1960 neemt ook dhr. Neijenhuis afscheid en vertrekt naar Voorburg.

Hierna heeft Langstraat het 10 jaar lang zonder voorganger moeten stellen. Pas in oktober 1970 treedt er weer een nieuwe voorganger aan; dhr. Scheepmaker. Onder zijn bediening wordt in 1972 het 50-jarig bestaan van het kerkgebouw herdacht. 2 jaar later neemt ook de vijfde, en tevens laatste, voorganger afscheid van Langstraat wegens vertrek naar Almelo.

Toen was Langstraat herderloos. Maar het werk ging door, wel of geen voorganger. In 1996 wordt een stuurgroep opgericht die zich inzet voor restauratie van de kerk. Daarna neemt deze stuurgroep het onderhoud van de kerk voor haar rekening.

(Bron: www.hervormdooltgensplaat.nl.)