Langstraat

Langstraat is een buurtschap vlak bij het dorpje Achthuizen op het eiland Goeree-Overflakkee. De buurtschap bestaat uit een straat (Beatrixstraat) en een dijk (Langstraat). Aan de dijk staat een kleine Nederlands-hervormde kerk. Deze kerk valt onder verantwoordelijkheid van de kerkelijke gemeente Ooltgensplaat.

Bij Langstraat ligt het natuurgebied Galatheepolder. Het landschap bestaat onder meer uit begroeide platen, gorzen en open slikken. Het is een goede plaats om vogels te spotten.

Belangenvereniging

De Belangenvereniging Langstraat en omstreken werd in 1983 opgericht en had haar eerste Algemene Ledenvergadering op 25 november van dat jaar. De doelstelling van de Belangenvereniging is “Het zonder enige politieke binding behartigen van de belangen van de leden als eigenaren en/of bewoners van woningen in en rondom het dorp Langstraat”.

De Keet

Het verenigingsgebouw “De Keet” is in 1983 – 1984 verworven en door de bewoners zelf geplaatst. In 1986 kon het officieel in gebruik worden genomen. Het gebouw staat op van de gemeente gehuurde grond. Het speeltuintje voor de kinderen en het trapveldje zijn eigendom van de gemeente.

De Keet
Luchtfoto De Keet

De Belangenvereniging organiseert diverse activiteiten voor haar leden en voor de bewoners van Langstraat. Zij doet dit zelfstandig of in samenwerking met derden, zoals bijv. Stichting ZIJN (voorheen: Stichting Welzijnswerk Oostflakkee, SWO).

Gemeenschap

Langstraat. Ons dorp, ons buurtschap. De buurtapp en de activiteiten in De Keet maken het makkelijk om kennis te maken met andere bewoners. Achter je voordeur wonen is prima, maar als je wilt, dan is er  dus ook een sociale omgeving om bij aan te sluiten. Sociale controle betekent in Langstraat dat men je spullen voor je in de gaten houdt, niet jou zelf.