Je bekijkt nu Verkeersupdate april 2023

Verkeersupdate april 2023

Het vrachtverkeer in de kern is al vele (tientallen) jaren een probleem. In de loop der tijd zijn er naar aanleiding van onze klachten diverse keren maatregelen genomen door de verschillende wegbeheerders. Jammer genoeg hadden die nooit het gewenste effect. Zo ook de laatste keer. Hoewel de basis voor de plannen was gelegd in een overleg tussen wegbeheerders, bewoners en ondernemers, was de uiteindelijke uitvoering niet optimaal.

Maar er gloort hoop! Tijdens de bijeenkomst in Ooltgensplaat op 25 januari, waarbij zowel wethouder Henk van Putten als heemraad Henk van der Drift aanwezig waren, hebben beide wegbeheerders concrete toezeggingen gedaan om – met input van de dorpsraden – de onvolkomenheden aan te gaan pakken.

Een belangrijke rol is daarbij weggelegd voor verkeerskundige Ron Loontjens. Ron is recentelijk door de gemeente in de arm genomen en wij profiteren nu van de kennis en ervaring die hij meebrengt, ook uit andere regio’s in Nederland.

De afgelopen tijd hebben we met Ron en met de dorpsraden van Achthuizen en Ooltgensplaat in de eerste plaats opnieuw gekeken naar de situatie in de kernen zelf, met als basis het verkeersbesluit van de gemeente. Daarnaast is er de bedrijfsroutering, die deel uitmaakt van het ‘verkeers- en mobiliteitsplan’ (voorheen het circulatieplan). Dat ligt bij het waterschap en ook daarvoor hebben we input aangeleverd.

Aankondigingsbord

Maar eerst dus het verkeersbesluit. We zien dat de huidige verbodsborden alléén te weinig effect sorteren. Daarom gaat de gemeente deze borden combineren met een ander type vooraankondigingsbord, dat in elders effectief is gebleken. Deze borden worden op alle kruisingen rond de kern geplaatst en geven (in aanvulling op de bedrijfsnummeringsborden) duidelijk aan wat de route is voor het vrachtverkeer:

Deze borden krijgen toch wel een onderbord: ‘Behoudens aantoonbare bestemming’. Met dit onderbord moet de chauffeur echt kunnen aantonen dat hij moet zijn op de plek waar hij wordt aangehouden. De boa’s hebben bevestigd dat zij bij gebruik van dit onderbord wél kunnen handhaven. Dat in tegenstelling tot het bord ‘behoudens bestemmingsverkeer’. Bij de komgrens zelf, komen de reguliere verbodsborden (met het zelfde onderbord) te hangen. Dat is nodig omdat het bovenstaande bord volgens de verkeerswet (nog) niet rechtsgeldig is.

Het verkeersbesluit dat voorziet in de plaatsing van deze borden en de aanpassing van de huidige onderborden, zal zo snel mogelijk worden gepubliceerd en de productie van de borden in opdracht gegeven. Overigens is in het plan ook de oprit van de Langstraat vanaf de Galatheseweg (waar nu geen bord staat) meegenomen.

Behalve dat de routering voor vrachtverkeer richting de bedrijven zo duidelijker wordt, zullen ook borden worden geplaatst die de afvoer beter regelen in de richting van de A29/Rotterdam.

En tenslotte zal het waterschap vooruitlopend op het nieuwe ‘verkeers- en mobiliteitsplan’ het missende bedrijfsrouteringsbord op de rotonde bij de Schaapsweg terugplaatsen. Bij het nalopen van alle routes, bleek dat bord te missen. Daardoor werd het vrachtverkeer voor bijv. de bedrijven aan de Galatheseweg daar al niet correct rechtdoor gestuurd richting de N498.

We zijn blij met de bovenstaande ontwikkelingen en kijken uit naar de volgende stap: het ‘Verkeers- en mobiliteitsplan’.

Geef een reactie