Je bekijkt nu Bijeenkomst Verkeer Galathesepolder

Bijeenkomst Verkeer Galathesepolder

A.k. woensdagavond 25 januari is er naast de bewonersbijeenkomst wegwerkzaamheden Langstraat, ook een bijeenkomst over het Verkeerscirculatieplan Galathesepolder en het Verkeersbesluit Vrachtverkeer Langstraat. Deze bijeenkomst vindt plaats op verzoek van de dorpsraden van Ooltensplaat, Achthuizen en Langstraat, en zowel het waterschap en de gemeente zullen daarbij aanschuiven.

We hebben vooraf veel input mogen geven aan de bij het project betrokken verkeerskundige. En we hopen dat – nu we het oor hebben van een aantal nieuwe heemraden – het verkeerscirculatieplan eindelijk eens áf gemaakt wordt. Want het plan – dat voortkwam uit het overleg van bewoners, ondernemers, gemeente én waterschap – had en heeft veel potentie. Helaas liet de uitvoering liet te wensen over, waardoor we nog steeds de vruchten er niet van plukken.

Het is door de vele emails en gesprekken met de diverse betrokken personen en instanties niet mogelijk om op de website een lopend verslag te doen van de ontwikkelingen. Maar wie geïnteresseerd is, praten we graag bij!