Overleg OV Oostflakkee

Naar aanleiding van de zorgen die de dorpsraden Oostflakkee hebben geuit over de aanstaande concessie voor het OV op GO (en in de Hoekse Waard) door de provincie, heeft wethouder van Verkeer – Henk van Putten – de dorpsraden uitgenodigd voor overleg donderdag 17 augustus.

Basis vormt de goede inhoudelijke reactie van de PvdA, waarnaar de dorpsraden gezien de beperkte tijd onverkort verwijzen.

Het bestuur heeft ook namens de inwoners van Langstraat rechtstreeks zijn zorgen uitgesproken over de gang van zaken. Wij laten ons in het overleg morgen vertegenwoordigen door de andere dorpsraden, onder leiding van Hans van der Schraaf, voorzitter van dorpsraad Ooltgensplaat.