Je bekijkt nu Verkeersupdate september ’23

Verkeersupdate september ’23

Zoals jullie waarschijnlijk hebben opgemerkt, zijn er nieuwe borden geplaatst in de Galathesepolder. Het gaat ruwweg om 3 soorten borden:

 • Verbodsborden – behoudens aantoonbaar bestemmingsverkeer, conform het verkeersbesluit
  Politie en boa’s hebben aangegeven op basis van deze borden daadwerkelijk te kunnen handhaven. Een aantal boetes is inmiddels uitgeschreven.
 • Vooraankondingsborden – blauwe borden die vóór kruisingen aangeven wat de open en gesloten route is voor vrachtverkeer.
  Deze borden blijken in veel regio’s in Nederland effectief om (vracht)verkeer vóór het daadwerkelijke verbodsbord een andere route te laten kiezen.
 • Retourroutering – borden die het verkeer via de optimale route terugleiden naar de N59 en ‘Rotterdam’.

Deze borden zijn belangrijk in de algemene routering en we zijn dan ook blij dat ze nu geplaatst zijn.

Dat neemt niet weg dat er nog een paar gaten in de verdediging zitten:

 • Een aantal van de bedrijfsrouteringsborden heeft nog een verkeerde nummering, of staat op een verkeerde plaats, waardoor ze slecht of niet tijdig zichtbaar zijn.
 • Er ontbreken nog een aantal verbodsborden.
 • In onze optiek het belangrijkste: er ontbreekt een duidelijke aankondiging dát er sprake is van bedrijfsnummers en -routering, en dat deze voor vrachtverkeer voorrang heeft op de gps (en de reguliere plaatsnaamborden).
 • En daarbij hoort een aanvullend ‘i’ bord bij Hetty’s, met daarop de routering en een lijst met bedrijfsnamen en -nummers, zodat een chauffeur die geen nummer heeft gekregen, dat wel kan nazoeken.

Over deze restpunten is nog steeds overleg gaande met de gemeente en het waterschap.

Ten overvloede:

 • Het is niet toegestaan om een vrachtwagen actief te belemmeren om te passeren of weg te rijden.
 • Uiteraard is het wel toegestaan om een vrachtwagen vriendelijk te vragen te stoppen en bij de chauffeur te informeren waarheen hij op weg is. Dat is sowieso interessante informatie voor ons om na te gaan waar in de communicatie het fout gaat.
 • Als een vrachtwagen zich per ongeluk vastrijdt, kan handhaving verwittigd worden. Men gaat dan over tot verbalisering.

Helaas is handhaving beperkt qua menskracht en is ‘posten’ lastig. Wel heeft men ons gevraagd op welke dagen en tijdstippen het het meest zinvol is om aanwezig te zijn in de omgeving. Als iemand daarvoor suggesties heeft, horen we dat graag.
Ook schrijft de gemeente schrijft actief (transport)bedrijven aan naar aanleiding van overtredingen. Dus foto’s van passerende vrachtwagens mogen naar het mailadres of whatsappadres van het bestuur gestuurd worden, dan worden ze voor dat doel doorgezet naar de gemeente.

Hoe meer informatie we hebben, des te beter we vervolgstappen kunnen nemen: datum, tijdstip, richting (n>z of z>n), eventuele bestemming, bedrijfsnaam (vrachtwagen, niet trailer)zijn daarbij het belangrijkst. Kenteken is ook fijn, maar minder relevant dan de bedrijfsnaam.

Dus we zijn er nog niet, maar we moeten ook oog hebben voor alle stappen die er de laatste tijd al gemaakt zijn!

Binnenkort volgt ook verder overleg over de inrichting van de straat.

/Annemieke