Stamppotavond NH Gemeente

Op vrijdag 24 februari organiseert de stuurgroep Ned. Hervormde Gemeente Langstraat een stamppotavond in De Keet.

De inloop is vanaf 18:00 uur en de maaltijd vangt aan om 18:30.
De maaltijd wordt begonnen met het bidden van het ‘Onze Vader’, en een korte uitleg van een bijbelgedeelte. Om 20:30 sluiten we de maaltijd af met een dankgebed. Hierna is er koffie en is er gelegenheid om nog gezellig na te praten.

Iedereen is van harte welkom!

Deelname is gratis (een gift wordt op prijs gesteld). Opgeven kan via het mailadres dat vermeld staat bij dit Evenement in de agenda. Ook als u een gerecht zou willen aanleveren, dan kunt u dat op dit adres laten weten.