Sociaal domein

Zoals al eerder in een nieuwsbrief gedeeld: we worden als ‘dorpsraad’ met regelmaat benaderd door partijen die actief zijn op GO met projecten voor bepaalde doelgroepen. Het gaat dan bijvoorbeeld om organisaties die zich richten op de jeugd, of juist op ouderen.

Soms vraagt men ons alleen om informatie te delen met onze inwoners – wat we regelmatig ook doen. In andere gevallen betreft het een uitnodiging om met hen aan de slag te gaan met projecten voor die doelgroepen.

Als bestuur kunnen we niet op al die verzoeken in gaan, maar als er onder onze inwoners mensen zijn die affiniteit hebben met bepaalde doelgroepen, en die geïnteresseerd zijn in informatie over dergelijke projecten, dan horen we dat graag. We kunnen mensen dan in contact brengen met deze organisaties, en ook kunnen we ondersteunen als dit leidt tot plannen voor lokale activiteiten.

Voor meer informatie: schiet een bestuurslid aan of mail het secretariaat.