Je bekijkt nu RAD: wijziging inzameling

RAD: wijziging inzameling

Onlangs hebben alle bewoners een brief ontvangen van de RAD over de wijzigingen m.b.t. de afvalinzameling per 2024.

Voor de zekerheid wijzen we iedereen nog uitdrukkelijk op de bovenste regel van die brief (in de groene balk), waarin wordt aangegeven dat je in ieder geval het in de brief genoemde (adresgebonden) kenmerk later nog nodig hebt.

Zie hier ook het persbericht over de wijzigingen.