De beste wensen

Het bestuur van de belangenvereniging wenst iedereen, maar in het bijzonder alle bewoners, leden, relaties bij de gemeente, en de andere dorpsraden een goed en gezond 2024!

We hopen dit jaar weer veel mensen in De Keet te mogen verwelkomen bij onze activiteiten. Maar vooral wensen we iedereen veel prettige contacten met elkaar toe, in welke hoedanigheid dan ook.

Laten we er (geen sluikreclame, wel een mooie term) een ‘buurtzaam’ jaar van maken!